Декларация за поверителност

Дата на влизане в сила: 25.05.2018 г.
Тази Декларация за поверителност е приложима за www.hotel-veleka.com,  управляван от "ВЕЛЕКА-ТУРС" ООД. Тя описва как събираме и използваме информацията, която може да включва лични данни, която предоставяте в нашия уебсайт: www.hotel-veleka.com , през нашата Фейсбук страница (https://www.facebook.com/Hotel-Veleka-%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-467367356689537/) и при регистриране на Рецепция. Тя описва също и наличните за вас опции за избор по отношение на използването на личните ви данни и как можете да осъществявате достъп до тези данни и да ги актуализирате.
Събиране на данни
Видовете лични данни, които събираме, включват:

 1. Вашето собствено име, фамилия, дата на раждане, номер на лична карта (паспорт), имейл адрес, телефонен номер и домашен адрес;
 2. Информация за Вашата банкова сметка (вид и номер на сметката, име на титуляра);
 3. Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за вашите предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, удобства или други използвани услуги);

Винаги можете да изберете какви лични данни (ако изобщо някакви) искате да ни предоставяте. Ако обаче изберете да не предоставяте определени подробности, някои от транзакциите ви с нас може да бъдат засегнати.
Данни, които събираме автоматично
Когато използвате нашия уебсайт, ние събираме също информация автоматично, като част от нея може да са лични данни. Това включва данни като езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистри, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент (информация за версията на браузъра), операционна система, резултат (преглеждащ или резервиращ), история на преглеждането, Booking ID на потребителя и вид преглеждани данни. Може също да събираме данни автоматично чрез бисквитки.
Цели на обработката
Използваме личните ви данни за следните цели:

 1. A. Резервации: Използваме личните ви данни за завършване и администриране на резервациите ви.
 2. Б. Други съобщения: Възможно е да има други случаи, когато ще се свързваме с вас по имейл, по пощата, по телефона или чрез текстово съобщение в зависимост от данните за контакт, които споделите с нас. Може да има редица причини за това:
 3. а. Може да се наложи да отговорим или обработваме направени от вас заявки.
  б. Ако не сте финализирали дадена резервация, може да ви изпратим по имейл напомняне за продължаване на резервацията ви. Вярваме, че тази допълнителна услуга е полезна за вас, защото ви позволява да продължите резервацията си, без да трябва да търсите мястото за настаняване отново или да попълвате всички данни за резервацията отначало.
 4. В. Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
 5. Г.Ако използваме автоматизирани средства за обработване на лични данни, които имат правни последствия или се отразяват значително на вас, ще прилагаме подходящи мерки за защита на вашите права и свободи, включително правото да получавате човешка намеса.

Правни основания

 1. Предвид цели А и Б ние разчитаме на изпълнението на договор: Използването на данните ви може да е необходимо за изпълнение на договора ви с нас. Ако например използвате нашите услуги, за да направите онлайн резервация, ние ще използваме данните ви за изпълнение на нашето задължение за завършване и администриране на тази резервация съгласно договора ни с вас.
 2. Предвид цели В-Г ние разчитаме на законосъобразните интереси: Ние използваме данните ви за нашите законосъобразни интереси, като например да ви предоставяме най-доброто подходящо съдържание за уебсайта, имейли и бюлетини, за да подобряваме и популяризираме нашите продукти и услуги, и съдържанието в нашия уебсайт, както и за административни и юридически цели, и с цел откриване на измами. Когато използваме лични данни за обслужване на нашите законосъобразни интереси, ние винаги ще балансираме вашите права и интереси за защитата на информацията ви спрямо нашите права и интереси.
 3. По отношение на цел В ние разчитаме, където това е приложимо, също и на задължението ни да спазваме приложимите закони.

Ако е необходимо съгласно приложимите закони, ще искаме съгласието ви. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на всеки от адресите в края на тази Декларация за поверителност.
Ако искате да възразите срещу обработването, изложено в цели В-Г, и нямате директно на разположение механизъм за отказване (например в настройките на профила ви), доколкото е приложимо, моля, свържете се с hotel_veleka@abv.bg
Споделяне на данни
Ние не предоставяме лични данни на трети страни за маркетингови цели.
Лични данни се предоставят на НАП и др. нормативно установени получатели когато законодателството го изисква и при спазване на нормативните изисквания;
При неизпълнение на задължения лични данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора;
„ВЕЛЕКА-ТУРС“ ООД предоставя лични данни при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните на:

 1. Служба по трудова медицина –данни на служители  за заключение за здравна пригодност;
 2. Дружество, осъществяващо счетоводно обслужване;
 3. На органите на МВР – при неизпълнение на установени задължения от страна на туристи или в други законовоопределени случаи;
 4. Община Царево -данни на регистрираните в къщата за гости „ВЕЛЕКА-ТУРС“ ООД туристи.

„ВЕЛЕКА-ТУРС“ ООД не предоставя лични данни в чужбина.
 „ВЕЛЕКА-ТУРС“ ООД във всеки случай предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
Запазване на данни
Ние ще запазваме информацията ви, която може да включва лични данни, толкова дълго, колкото преценим, че е необходимо, за да ви предоставяме услуги, да спазваме приложимите закони, да разрешаваме спорове с която и да е страна и ако е необходимо по друг начин, за да можем да осъществяваме бизнеса си. Тази Декларация за поверителност ще е приложима за всички лични данни, които запазваме. Ако имате въпрос относно конкретен период на запазване за определен тип лични данни, които обработваме за вас, моля ,свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени по-долу.
Вашите опции и права
Ние искаме вие да контролирате как личните ви данни се използват от нас. Можете да го направите по следните начини:

 1. Mожете да поискате от нас копие на личните данни, които съхраняваме за вас;
 2. можете да ни информирате за всякакви промени на личните ви данни или да поискате от нас да коригираме всякакви лични данни, които съхраняваме за вас;
 3. в определени ситуации можете да поискате от нас да изтрием или блокираме, или ограничим обработването на личните данни, които съхраняваме за вас, или да възразите срещу конкретни начини, по които използваме личните ви данни;
 4. в определени ситуации можете също така да поискате от нас да изпратим личните данни, които сте ни предоставили, на трета страна.

Когато използваме личните ви данни въз основа на вашето съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, при условие че са спазени приложимите закони. Нещо повече, когато обработваме личните ви данни въз основа на законосъобразен интерес или обществен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време на това използване на личните ви данни, при условие че са спазени приложимите закони.
Ние разчитаме на вас, да гарантирате, че личните ви данни са пълни, точни и актуални. Моля, информирайте ни своевременно за всякакви промени на или неточности в личните ви данни, като се свържете с hotel_veleka@abv.bg . Ние ще обработваме заявките ви в съответствие с приложимите закони.
Въпроси или оплаквания
Ако имате въпроси или притеснения относно обработването от наша страна на личните ви данни, или ако искате да упражните някое от правата, които имате по това уведомление, не се колебайте да се свържете с нас  чрез hotel_veleka@abv.bg. Можете също така да се обърнете към своя местен орган за защита на данните с въпроси и оплаквания.
Промени по уведомлението
Също както бизнесът ни се променя постоянно, така и тази Декларация за поверителност може  да се променя от време на време. Ако искате да видите промените, направени по тази декларация за поверителност , ви препоръчваме да я отворите, за да ги видите. Ако направим съществени промени или промени, които ще ви засегнат (например когато започнем да обработваме личните ви данни за други цели, различни от гореизложените), ще се свържем с вас, преди да започнем това обработване.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни
„ Велека-турс- ООД” е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102896145, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. „Велека-турс”ООД  е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).