8279 Sinemoretz, reg.Bourgas
Hotel Veleka +359 888 246 533
hotel_veleka@abv.bg